Dysze wodne

Szeroka oferta dysz ogólnodostępnych lub na specjalne zamówienie, do każdej gałęzi przemysłu i zastosowań specjalistycznych.

Atomizery

Efektywne atomizery powietrzno-wodne oraz ultrodźwiękowe do tworzenia wysokiej jakości mgły i mikro-mgły.

Turbiny i Głowice myjące

Dokładnie wykończone i wypolerowane głowice i turbiny myjące do efektywnego czyszczenia wnętrz mieszalników i zbiorników.

Armatura i oprzyrządowanie

Armatura, połączenia i układy filtracji wody zapewniające odpowiednią pracę systemów dysz i wysoką wydajność instalacji.

ATOMIZERY POWIETRZNO-WODNE ORAZ ULTRADŹWIĘKOWE

Niektóre procesy rozpylania cieczy, czasem na wręcz przemysłową skalę, wymagają cząsteczek rozdrobnionych na tak małe kropelki, że ich uzyskanie jest wręcz niemożliwe przy pomocy zwykłych dysz wodnych. Do tego celu skonstruowaliśmy atomizery powietrzno-wodne, a do przeznaczeń specjalnych - atomizery ultradźwiękowe. Nasza oferta atomizerów obejmuje także urządzenia z automatycznym odcięciem przepływu zarówno powietrza, jak i cieczy. Wiele lat doświadczeń i stałych udoskonaleń w tej dziedzinie zaowocowało niezwykle szerokim zakresem atomizerów.

atomizery

Oto tylko jeden z przykładów: nasze atomizery ultradźwiękowe, aktywizowane sprężonym powietrzem, montowane w specjalnych komorach rezonansowych, rozkładają krople wody na cząsteczki ponad 10-krotnie mniejsze, aniżeli zwykłe dysze wodne. Następuje wówczas wytwarzanie mikro-mgły (nawet do 50μm). Taka drobna struktura mgły pozwala na jej niezwykle skuteczne wiązanie z cząsteczkami pyłu w jej otoczeniu. Efektywność tego procesu jest tak wysoka, że często 1 litr rozpylonej w ten sposób wody wystarcza do skutecznego obniżenia zapylenia 1 tony materiału. Do tego dodać należy, że niskie ciśnienia wody i sprężonego powietrza (do 4,0 bara) potrafią skutecznie ograniczyć bieżące koszty eksploatacyjne. Wiadomo również z dziedziny fizyki mgły, że kropelki wody o wielkości poniżej 20 µm już nie zamarzają, zatem nasze systemy działają skutecznie nawet podczas najostrzejszych mrozów!

Najczęstsze, niezwykle skuteczne zastosowania naszego systemu mgłowego to:
Punkty przesypowe, łamacze, kruszarnie, sita, wywrotnice, miejsca usypywania hałd, wszelkiego rodzaju załadunek, elektrownie, koksownie, kopalnie, itp.

Dzięki tworzeniu takich i innych atomizerów, znajdujemy skuteczne rozwiązania dla niezwykle wymagających i niejednokrotnie bardzo specyficznych, oraz wymagających zastosowań.
Nasze atomizery produkowane są z najwyższej odporności i jakości materiałów, a także obojętnych chemicznie tworzyw sztucznych, rozciągając się na badania, projekty i dostawy kompletnych systemów przygotowawczych dla nawilżania, oraz odpylania powietrza.